Werking van een DraaiMuziek-Orgel

Het hart van een DraaiMuziek-Orgel is het door ons ontwikkelde software programma met de naam DraaiMuziek.
Met dit speciale softwareprogramma kan in principe elk type draaiorgel worden gemaakt.
Dat wil zeggen, men kan elk gamma zelf bepalen in overeenstemming met de muziekfile.
Daarnaast kan een aantal registers worden gemaakt en per register kan een of meerdere instrumenten gekozen worden.
Zodoende kan men een eigen draaiorgel samenstellen en daarvan zelf de klankkleur bepalen. Van concertorgel tot kermisorgel en van een klein draaiorgel tot een groot uitgebreid draaiorgel met het geluid van slagwerk, xylofoon.
Bij het draaien van het orgel zorgt het softwareprogramma DraaiMuziek ervoor dat de muziekfile ten gehore wordt gebracht in het tempo waarmee men het orgelwiel draait.
Het programma zorgt er tevens voor dat het lied klinkt met het gamma en de klankkleur zoals dat van tevoren bepaald is.

Het geluid wordt voortgebracht door luidsprekers. Doordat elke toon een weergave is van het opgenomen geluid van echte draaiorgelfluiten, klinkt het orgel overtuigend en voor vele mensen als een origineel draaiorgel.

In eerste instantie hebben we de software van het DraaiMuziek-Orgel ontwikkeld om er een draaiorgeltje mee te maken dat met de hand bediend wordt.
Het softwareprogramma DraaiMuziek kan echter ook gebruikt worden om er een groot, geheel automatisch werkend draaiorgel mee maken of zelfs een heel ander instrument.