Werking van een DraaiMuziek-Orgel

Het hart van een DraaiMuziek-Orgel is het door ons ontwikkelde software programma met de naam DraaiMuziek.
Met dit speciale softwareprogramma kan in principe elk type draaiorgel worden gemaakt.
Dat wil zeggen, je kunt elk gamma zelf bepalen in overeenstemming met de muziekfile.
Daarnaast kan een aantal registers worden gemaakt en per register kan een of meerdere instrumenten gekozen worden.
Zodoende kun je een eigen DraaiMuziek-Orgel samenstellen en daarvan zelf de klankkleur bepalen. Van concertorgel tot kermisorgel en van een klein orgeltje tot een groot uitgebreid orgel met het geluid van slagwerk, xylofoon, enz.
Bij het draaien van het orgel zorgt het softwareprogramma DraaiMuziek ervoor dat de muziekfile ten gehore wordt gebracht in het tempo waarmee je aan het orgelwiel draait.
Het programma zorgt er tevens voor dat het lied klinkt met het gamma en de klankkleur zoals dat van tevoren bepaald is.

Het geluid wordt voortgebracht door luidsprekers. Doordat elke toon een weergave is van het opgenomen geluid van echte draaiorgelfluiten, klinkt het orgel overtuigend en voor vele mensen als een origineel echt draaiorgel.